Собствена изпитвателна лаборатория

Собствена изпитвателна лаборатория

ELKO EP предлага предварително сертифициране чрез вътрешни измервания и лабораторни тестове.

Въведение

ЕЛКО ЕП разполага със собствена изпитвателна лаборатория повече от 15 години. През това време лабораторията е натрупала опит в провеждането на тестове и разработки за оценка не само на продуктите на ЕЛКО ЕП, но и на много други електрически уреди, използвани в промишлените процеси и в домакинствата.

През 2016 г. лабораторията претърпя сериозен ремонт, за да разшири портфолиото си от тестове и да увеличи своя производствен капацитет. Поради тази причина ЕЛКО ЕП вече предлага възможност за провеждане на предварителни сертификационни тестове на външни клиенти и партньори.

Лабораторията предоставя тестове за електромагнитна съвместимост, тестове за електрическа безопасност и специфични функционални тестове.

Лабораторията разполага със система за управление на качеството съгласно ČSN EN ISO 9001 и тази година въвеждаме система за управление на качеството съгласно ČSN EN ISO / IEC 17025, както и план за преминаване на процеса на акредитация.

 От самото начало лабораторията трябваше да бъде в състояние да върви в крак с изискванията на ЕЛКО ЕП, която се развива динамично на международния пазар, така че приемаме за даденост необходимостта от максимална гъвкавост и отвореност в отговор на нуждите на клиентите.

Разширение на вътрешното помещение за тестване на ELKO EP, е финансиран по програма, съфинансирана от Европейския съюз

 

Ние изпълнява избрани тестове съгласно стандартите:

ČSN EN 61000-3-2,3 ČSN EN 61000-4-2,3,4,5,6,8,11,20
ČSN EN 61000-6-1,2,3,4 ČSN EN 55011, 55014, 55015, 55022, 55024, 55032
ČSN EN 300 220 ČSN EN 301 489
FCC 47 CRR Part 15 Subpart B, C ČSN EN 60730
ČSN EN 50491 ČSN EN 61812
ČSN EN 60255 ČSN EN 61010
ČSN EN 60950 ČSN EN 60664
ČSN EN 61204  

Климатични тестове -40 до 180 ° С 10-98% RH

Измерване на неелектрически величини (температура на въздуха и материала, интензитет на светлината, акустичен шум, влажност на въздуха ...)

Стая за изпитване на термостат

Специално помещение, предназначено за тестове на термостат, оборудвано с пет климатични отоплителни системи и три монтажни стени от различни материали (Керамични тухли, гипс и гипсокартон). Стаята е топлоизолирана от останалата част на сградата и е оборудвана като стандартна всекидневна.

Целта на помещението е да проследи развитието на грешка в измерването в термостати, разположени в различни материали.

Тези грешки възникват на практика от комбинацията от:

  • Термична инерция на стенния материал (различна хистерезисна крива)
  • Въздушен поток в помещението в зависимост от използваната отоплителна система и в непосредствена близост до повърхността на стената (конструкцията на измервателната част и местоположение / монтаж на термостата)
  • Способност на материала от типа стена, да абсорбира и разсейва топлина на самия термостат (разсейване на мощност на вътрешни вериги, тока на превключване на товара и др.)

V Резултатите от тестовете в тази зала се използват за разработване на терморегулатори HW, спецификация на неговия монтаж, измерване на SW и параметрите му за корекция.

Форма за контакти

клиентски център

Техническа помощ

+359 877 801 804
support@smarthomebulgaria.bg

техническа поддръжка

+359 877 801 877
office@smarthomebulgaria.bg