Сертификати

Сертификат ISO

Сертифицирана система за управление на качеството и система за управление на околната среда.

                      

EKO-KOM

ELKO EP, s.r.o. е сключила споразумение за изпълнение с EKO-KOM,  да участва в системата EKO-KOM за комбинирано изпълнение под номер EK-P02020064 и по този начин изпълнява задълженията си да осигури обратно приемане и оползотворяване на отпадъците от опаковки.

ASEKOL

В случай на закупуване на източници на светлина: Екологичното обезвреждане на това оборудване е осигурено от  ASEKOL (www.asekol.cz). Таксата за рециклиране е включена в цената на продукта

Продуктови сертификати

Всички продукти отговарят на изискванията на европейските стандарти. Нашата продукция е предмет на Европейските стандарти и вътрешни тестове. Продуктите носят чешката марка за качество. Изискванията за нашите продукти са по-високи от стандартните. Извършваме дългосрочни стрес-тестове в нашата зала за тестове, а при критични параметри се опитваме да постигнем по-високи стойности, така че продуктите да са защитени срещу нестандартни мрежови явления и неправилно инсталиране.

Валидни сертификати:

  • GOST
  • ESČ
  • UkrSepro
  • FCC

Уверение

Оценка

клиентски център

Техническа помощ

+359 877 801 804
support@smarthomebulgaria.bg

Информация:

+359 877 801 877
office@smarthomebulgaria.bg