Много възможности за защита на машини.

Много възможности за защита на машини. photo

Чрез относително малка инвестиция в допълнителна защита на машините, особено моторите (следене за надвишаване или спад на минималното ниво на напрежението, прегряване, претоварване на намотките, претоварване или опасно ниско ниво на напрежение), могат да бъдат  предотвратени големи загуби в случаи на повреди или унищожаване. Повишаването на рисковете, свързани със свързването към електрозахранващата мрежа, както и влиянието на операторите, свързани с работата на тези устройства, в повечето случаи не са оправдани.

Особено с днешните двигатели, където PTC термисторите често се монтират в намотката, за да се направи бърза оценка на действителната температура на двигателя, е много удобно да се използват термисторни релета като TER-7. Taka релетата контролират температурата на намотката чрез вградения PTC. Съпротивлението на такъв датчик извън мотора в студено състояние е 1,5 kΩ. Когато температурата се повиши, съпротивлението рязко се увеличава и когато границата на 3.3 kΩ е превишена, контактът на изходното реле деактивира (предимно контактор, който контролира) двигателя. TER-7 има например наблюдение за неизправност на датчика. Друга защитна функция е MEMORY. Ако температурата е превишена (и изходът е изключен), изходът остава в състояние на грешка, докато операторът не се намеси с натискане на бутон за нулиране.

Наблюдението за прегряване чрез термистори е много ефективна защита, но поради температурната зависимост има някои забавяния в отчитането. Тази защита е подходяща например за мониторинг на фазовата неизправност или за наблюдение за прекъсване на проводника. Ако се изисква наблюдение за напрежение под определено ниво или последователността на фазите или асиметрии, е желателно да се инсталира устройство за наблюдение, например HRN-43 (сравнение на напрежение между фазите) или неговия вариант HRN-43N (принципа на сравняване на фазите с проводник "N"), който също така следи за прекъсване на проводника.

Интересна област е и защитата на фактор на мощността cos (fi).
Мониторинг на претоварването (мотори, помпи и т.н.), където прекомерното натоварване може да доведе до състояние, при което устройството се захранва, но не достатъчно например за работата на въртящи се машини и намотката е претоварена над зададената граница, което води до спиране на машината или изгаряне на двигателя.

За помпите, състоянието на промяната е обратното. Ако помпата работи на празен ход и не е натоварена и охладена достатъчно, тя може да бъде повредена. Помпите, оборудвани с плаваща сонда, не трябва да се изключват в случай на задръстване, затова е нужно да се осигури безпроблемна работа. За тази цел може да се използва фактор на мощност COS-1.

Машината има така нареченото време за елиминиране на състоянието на повреда (стартиране на двигателя), което е сигнализирано от мигащ жълт светодиод, през което време изходите са постоянно затворени. И ако товарът е изключен, този светодиод светва и двете релета се включват отново. В случай, че (Cos-φ-max) или (Cos-φ -min) се отвори съответният изход за горното или долното ниво.

Затова наистина се стремим да защитим конкретните машини. В зависимост от приложението, можем да намерим други устройства за наблюдение и изключване. Без да инсталираме функции за сигурност, риска от повреди или унищожаване е голям.

Много възможности за защита на машини. photo
Date of publication: 21. 11. 2018

календар на събитията

<
March 2020
>
 • Mo
 • вт
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31

клиентски център

Информация

+359 877 801 877
office@smarthomebulgaria.com

Техническа помощ

+359 877 801 804
support@smarthomebulgaria.bg