Релета за време и
стълбищни автомати

Устройства, които се използват за превключване на уреди по време. Уреди като например лампа, вентилатор, контактор и т.н. Използването на времеви релета е почти неограничено. Те се използват не само в домакинствата, но и в индустриални приложения за управление на процеси, машини и др. Основните функции на релето за време включват забавено стартиране / спиране, цикли, реле за закъснение на импулси. Универсалното захранване е сред топ продажбите.